forumnju z rachunkiemusługiTo chyba jakaś kpina. Brak połączeń z NjuMoblie i doTo chyba jakaś kpina. Brak połączeń z NjuMoblie i do

Zgłoszenie naruszenia regulaminu dotyczące:To chyba jakaś kpina. Brak połączeń z NjuMoblie i do

Wybierz przyczynę zgłoszenia.