NJU Mobile

Roaming i połączenia międzynarodowe

  czym są połączenia w roamingu?  
roaming międzynarodowy to usługa świadczona na terenie kraju innego niż Polska. oznacza to, że kiedy korzystasz z telefonu za granicą - np. dzwonisz do bliskich w Polsce - wykonujesz połączenia w roamingu.
  czym są połączenia międzynarodowe?  
kiedy jesteś w Polsce i dzwonisz pod numer zagraniczny (z prefiksem innym niż +48, np. numer hotelu we Francji) - wykonujesz połączenie międzynarodowe.

sprawdź, ile zapłacisz za rozmowy, SMSy
i MMSy do i z całego świata.

 • wybierz, co masz:
dzwoniąc z

do
 

opłata za minutę
połączenia
wychodzącego

-

opłata za minutę
połączenia
przychodzącego

-

opłata za SMS
wychodzący
 

-

opłata za MMS
wychodzący
 

-

opłata
za transfer danych
 

-

zaplanuj podróż

dlaczego warto być w nju

Co to jest polityka Uczciwego Korzystania w roamingu? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE pozwala operatorowi ustalić zasady zapobiegające niewłaściwemu korzystaniu z usług roamingowych w Unii Europejskiej. Opłaty za roaming na terenie Unii Europejskiej zniesiono z myślą o osobach, które wyjeżdżają na wakacje lub okazjonalnie podróżują w celach biznesowych, a nie o osobach mieszkających lub długotrwale przebywających poza granicami Polski. polityka Uczciwego Korzystania (ang. Fair Use Policy w skrócie "FUP") to zasady ustalone przez krajowych operatorów w celu zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z usług w roamingu w Unii Europejskiej. Zostały one opisane w Cenniku usług w roamingu w ofercie nju na abonament oraz nju na kartę i obowiązują od 15 czerwca 2017 roku.

Kogo dotyczą opłaty dodatkowe wynikające z Polityki Uczciwego Korzystania w roamingu? Opłaty dodatkowe wynikające z FUP nie dotyczą osób wyjeżdżających na wakacje czy podróżujących biznesowo, czyli 99,9% z Was. Dotyczą one jednie tych, którzy korzystają z karty w roamingu w UE, mieszkając lub stale przebywając za granicą Polski. Jeśli wyjeżdżasz na 2-3 tygodniowe wakacje lub w tygodniową podróż biznesową, możesz czuć się bezpiecznie ? dodatkowe opłaty Cię nie dotyczą.

Ile wynoszą opłaty dodatkowe wynikające z FUP? Wysokość opłat dodatkowych została określona rozporządzeniem UE i wynosi:
 • za minutę wykonanego połączenia głosowego - 0,16 zł
 • za minutę odebranego połączenia głosowego - 0,04 zł
 • za wysłanie wiadomości SMS - 0,05 zł
 • za wysłanie wiadomości MMS - 0,0234 zł
 • za 1 MB pakietowej transmisji danych - 0,0234 zł


Opłaty dodatkowe doliczane są do stawek cennikowych i znajdziesz je w Cenniku usług w roamingu w ofercie nju na abonament i  Cenniku usług w roamingu w ofercie nju na kartę.
Wysokość opłat dodatkowych za połączenia wykonane, odebrane, SMS-y, MMS-y i transmisję danych będzie cyklicznie zmieniana zgodnie z harmonogramem zmian przyjętym przez Komisję Europejską.

Ile zapłacę za korzystanie z roamingu w Strefie 1, jeżeli naruszę Politykę Uczciwego Korzystania? Jeżeli będziesz korzystał z roamingu  Strefie 1 niezgodnie z FUP, zapłacisz:
 • - do osiągnięcia limitu wydatków: stawkę krajową + dodatkową opłatę wynikającą z FUP (np. za połączenie wychodzące: 0,19 zł/min+0,16 zł/min =0,35 zł/min, za SMS: 0,09 zł + 0,05 zł),
 • - po osiągnięciu limitu wydatków: dodatkową opłatę wynikającą  FUP (np. za połączenia odbierane: 0,04 zł/min, 1MB: 0,0234 zł)

Jak mogę uniknąć dodatkowych opłat?
Aby uniknąć dodatkowych opłat, korzystaj z telefonu w roamingu w Strefie 1. tylko podczas okresowych podróży. Jeżeli korzystałeś jednak z telefonu głównie w roamingu w Strefie 1. w ciągu ostatnich 4 miesięcy, to otrzymasz SMS-a z informacją o konieczności zmiany sposobu korzystania. Po 14 dniach od otrzymania tego SMS-a system sprawdzi po raz kolejny Twój sposób korzystania z telefonu. Jeżeli okaże się, że w ciągu tych 14 dni Twój sposób korzystania się zmienił (przebywałeś głównie w Polsce), ale w ciągu ostatnich 4 miesięcy, uwzględniając te 14 dni, nadal Twoje korzystanie z telefonu odbywało się głównie w roamingu w Strefie 1., po raz kolejny dostaniesz SMS-a z informacją o konieczności zmiany sposobu korzystania. SMS ten będziesz otrzymywał do momentu, kiedy okaże się, że w ciągu 4 miesięcy Twoje korzystanie z telefonu obywało się głównie w Polsce.

Skąd będę wiedział, że naruszam Politykę Uczciwego Korzystania Jeżeli znajdziesz się w złupie użytkowników, która narusza zasady FUP poinformujemy Cię SMS`em o potrzebie zmiany sposobu korzystania z usług w roamingu w UE: Przez ostatnie 4 miesiące przebywałeś i korzystałeś z usług głownie w roamingu w UE. Zgodnie z polityka Uczciwego Korzystania jeśli przez kolejne 14 dni będziesz używać telefonu głownie w roamingu w Strefie 1 (UE) naliczymy dodatkowe opłaty: 0,16 zł/min polaczenia wykonanego, 0,05 zł/SMS wysłany, 0,04 zł/min polaczenia odebranego, 0,0234 zł/MMS/1MB. Beda one naliczane przez minimum 4 miesiące. Więcej na njumobile.pl/roaming#fup

W jaki sposób zostanę poinformowany o rozpoczęciu naliczania dodatkowych opłat? Jeżeli nie zmienisz sposobu korzystania z usług w roamingu w UE w ciągu 14 dni otrzymasz SMS`a o treści: W ciągu ostatnich 14 dni nie zmieniłeś sposobu korzystania z usług i nadal przebywasz głownie w roamingu w UE. Od teraz za korzystanie z usług w roamingu w Strefie 1 (UE) na tym numerze zostaną naliczone dodatkowe opłaty: 0,16 zł/min polaczenia wykonanego, 0,05 zł/SMS wysłany, 0,04 zł/min polaczenia odebranego, 0,0234 zł/MMS/1MB. Beda one naliczane przez minimum 4 miesiące. Wiecej na njumobile.pl/roaming#fup

Jak długą będą naliczane opłaty dodatkowe? Opłaty naliczane sąprzez okres minimum 4 miesięcy, w których aktywnie korzystasz z usług. Po tym czasie następuje sprawdzenie obecności i korzystania z usług. Jeżeli zachowanie nie uległo zmianie, opłata będzie naliczana nadal przez minimum kolejne 4 miesiące.

Jak nju sprawdza mój sposób korzystania z roamingu UE? Sprawdzamy czas przebywania Twojego numeru komórkowego w roamingu w Strefie 1 (tj. czas zalogowania do sieci partnerów roamingowych), a także korzystanie z usług. W przypadku, gdy w okresie minimum 4 miesięcy Twój numer przebywał w roamingu w UE co najmniej przez połowę tego okresu i częściej korzystał z usług w roamingu niż w Polsce poinformujemy Cię SMS`em o naruszeniu FUP.

Jak mogę sprawdzić czy nadal ponoszę dodatkowe opłaty w roamingu w UE? Po zakończeniu okresu obowiązywania opłat dodatkowych w roamingu w UE otrzymasz SMS-a: Minął okres naliczania dopłat wynikających z Polityki Uczciwego Korzystania. Od teraz w roamingu w Strefie 1 (UE) korzystasz bez dodatkowych opłat z: polaczeń wykonanych i odebranych, SMS i MMS. Z transmisji danych korzystasz w ramach przyznanego Limitu GB. Wiecej na njumobile.pl/roaming#fup

Dlaczego stosujemy zasady FUP? Polityka FUP ma zapobiegać niewłaściwemu korzystaniu z usług roamingowych np.:
 • - korzystaniu z usług roamingowych w celach innych niż okresowe podróże,
 • - użytkowaniu karty SIM głównie, a nawet wyłącznie w roamingu (długi okres, w którym karta SIM nie jest wykorzystywana na terenie Polski),
 • - korzystaniu kolejno z wielu kart SIM przez tego samego Abonenta w ramach roamingu,
 • - zorganizowanej odsprzedaż kart SIM na rzecz osób niezamieszkujących na terenie Polski.
Jak dzwonię z Polski do Francji na francuski numer, to też jest roaming i zapłacę tyle samo jak za połączenie na polski numer? Nie. Połączenia wykonywane z Polski na numery zaczynające się od innego prefiksu niż +48 (0048) są połączeniami międzynarodowymi i są płatne zgodnie z cennikiem usług w ofercie nju na abonament i nju na kartę. Połączenia w ramach roamingu to połączenia wykonywane podczas pobytu za granicą, poza terenem Polski.

Czy to prawda, że za korzystanie z telefonu w Europie zapłacę tyle samo co w kraju? Jeśli korzystasz z nju na abonament, za połączenia, SMS-y, MMS-y i internet podczas pobytu za granicą w jednym z krajów Strefy 1 zapłacisz tak samo, jak byś był w Polsce, czyli w ramach usługi obniżającej koszty, którą masz włączoną na swoim numerze. W każdym okresie rozliczeniowym otrzymasz limit GB do wykorzystania np. podczas wakacji zagranicznych, a połączenia odbierane w roamingu będą bezpłatne.

Jeśli podpiszesz umowę nju na abonament po 1 stycznia 2019 r., w cenniku usług w roamingu znajdziesz dopłaty do usługi roamingu regulowanego, wynikające z decyzji Prezesa UKE. Jednak zgodnie z regulaminem promocji obowiązującej do 18 kwietnia 2019 r. nie pobieramy tych opłat. Promocja może być przedłużona, jeśli uzyskamy kolejną decyzję Prezesa UKE w sprawie dopłat.

Jeśli korzystasz z nju na kartę, z roamingu we wszystkich krajach UE korzystasz po stawkach tak jak w kraju do innych sieci, powiększonych o dopłaty wynikające z decyzji Prezesa UKE.

Jeżeli w Polsce korzystam z usługi bez limitów to zadziała ona też w Europie? Tak, usługi z których do tej pory mogłeś korzystać tylko w Polsce, od 15 czerwca 2017 r. będą obowiązywać również w roamingu w Strefie 1 (Unia Europejska) na takich samych zasadach jak w kraju, więc jeżeli w Polsce korzystasz na przykład z nielimitowanych rozmów do wszystkich sieci komórkowych w ofercie nju na abonament lub nju na kartę będziesz mógł z nich korzystać również w roamingu w UE. W przypadku nju na kartę za połączenia wykonane w roamingu zapłacisz tylko stawkę wynikającą z dopłaty.

Jeżeli w mojej usłudze mam 10 GB na internet, to mogę te 10 GB wykorzystać podczas wakacji w Europie? Liczba GB do wykorzystania na internet w roamingu w Strefie 1 (Unia Europejska) jest wyliczana na podstawie ceny usługi obejmującej internet lub ceny pakietu internetowego. Za każdą 1 zł ceny usługi zawierającej internet otrzymasz Limit GB do wykorzystania w roamingu w UE w wysokości 85,8 MB. Na przykład jeżeli korzystasz z nju na abonament z usługi z limitem wydatków 29 zł i masz 10 GB do wykorzystania w Polsce, to w roamingu w Unii Europejskiej będziesz mieć do wykorzystania część tego pakietu tj. 2,43 GB. GB wykorzystane w roamingu pomniejszą krajowy pakiet danych. W przypadku nju na kartę w ramach limitu GB za 1 MB zapłacisz 0,00738 zł.

Jeżeli wykorzystam na wakacjach w Europie cały Limit GB, to dalsze korzystanie z internetu w roamingu nie będzie możliwe? Korzystanie z internetu w roamingu w UE będzie możliwe, ale po wykorzystaniu całego przyznanego Limitu GB zaczniemy naliczać opłatę 0,0234 zł za każdy 1MB wykorzystany w roamingu w Strefie 1. O wykorzystaniu całego Limitu GB poinformujemy Cię SMSem.

Jeżeli wyjeżdżam na przykład do Włoch na długi okres, to czy cały czas będę mógł korzystać z mojego telefonu na takich samych zasadach jak w Polsce? Zgodnie z ogólną zasadą Polityki Uczciwego Korzystania, możesz korzystać z telefonu w roamingu w Strefie 1 (Unia Europejska)
- w nju na abonament: na takich samych zasadach jak w Polsce
- w nju na kartę: na takich samych zasadach jak w Polsce z uwzględnieniem dopłat wynikających z decyzji prezesa UKE pod warunkiem, że w dłuższym okresie czasu częściej korzystasz z telefonu komórkowego w kraju niż za granicą lub więcej czasu spędzasz w Polsce. Jeżeli okaże się, że korzystasz z telefonu wyłącznie w roamingu zaczniemy naliczać opłaty dodatkowe za każdą minutę, SMS-a i MMS-a zrealizowane w roamingu. Opłaty dodatkowe są wskazane w cenniku usług w roamingu. Zanim jednak rozpoczniemy naliczanie opłat, poprosimy Cię o zmianę sposobu korzystania z usług w roamingu w ciągu 14 dni. W przypadku, gdy nadal będziesz korzystać z usług w roamingu, o doliczonych opłatach poinformujemy Cię SMSem.

Jadę na długie, trzytygodniowe wakacje do Hiszpanii, czy to oznacza, że będę musiał dopłacać za każdą minutę, SMS-a czy MMS-a? Jeżeli w dłuższym okresie czasu w większości korzystasz z telefonu w Polsce lub przebywasz głównie w kraju, to nie musisz obawiać się kosztów wynikających z Polityki Uczciwego Korzystania. Zgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania możemy Twoje korzystanie z usług i obecność w roamingu UE obserwować w okresie 4 miesięcy. W przypadku nju na kartę dodatkowe opłaty wynikające z decyzji Prezesa UKE obowiązują Cię od momentu przekroczenia granicy Polski.

skontaktuj się z nami

690 300 400

nasza infolinia jest czynna:
pon.-pt. 8:00-23:00, sob.-niedz. 10:00-21:00

opłata zgodna z cennikiem operatora

zostaw numer, oddzwonimy!

zostaw numer, oddzwonimy!

Obowiązek informacyjny (odnośnik przenosi na podstronę)

Twoja przeglądarka nie akceptuje plików cookies.
Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania njumobile.pl. Część funkcjonalności naszej strony będzie dla Ciebie niedostępna, w tym logowanie i rejestracja.

dowiedz się jak włączyć obsługę cookies w przeglądarcedowiedz się jak włączyć obsługę cookies w przeglądarce
Zaakceptuj cookies