Ochrona danych osobowych
Żąglujący Pipik

Rodo

dbamy o bezpieczeństwo
Twoich danych

Rodo

dbamy o bezpieczeństwo
Twoich danych

zapoznaj się
z tematyką RODO

Informacje, w tym dane osobowe, zawsze stanowiły jedną z cenniejszych wartości dla każdej osoby, instytucji oraz państw. W ostatnich dekadach ich znaczenie niebywale wzrosło, głównie z powodu rewolucyjnego rozwoju technologii informacyjnych: sieci komputerowych, internetu, telefonii komórkowej, cloud computingu itp.

Dzisiaj ochrona danych osobowych, obok zasobów demograficznych, surowcowych i energetycznych staje się strategicznym zasobem społeczeństwa informacyjnego.

Od wejścia w życie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych podejmujemy wiele działań mających na celu spełnienie konstytucyjnego prawa do ochrony prywatności.

Ochrona danych osobowych od zawsze jest naszym priorytetem, stanowi istotny element: wiarygodności, zaufania klientów, przewagi konkurencyjnej. Dlatego też oprócz stosowania przepisów prawa wdrożyliśmy i utrzymujemy system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty na międzynarodowych normach  ISO/IEC 27001:2014 (bezpieczeństwo informacji) oraz ISO/IEC 27018:2014 (przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej). Posiadamy obydwa wymienione certyfikaty.

W związku z tym od 25 maja 2018 r. stosowane będzie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, tzw. „RODO”.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką RODO.

informacje o przetwarzaniu danych przez administratora

Orange Polska S.A., jako właściciel marki nju mobile, jest administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu koniecznym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. d rozporządzenia 2016/670 (RODO), poprzez doręczenie komunikatu informującego o sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu bądź zdrowiu, na żądanie dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

najważniejsze informacje

nasze dane kontaktowe

Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

dane kontaktowe naszego
Inspektora Danych Osobowych

inspektorochronydanych@orange.com

Twoja przeglądarka nie akceptuje plików cookies.
Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania njumobile.pl. Część funkcjonalności naszej strony będzie dla Ciebie niedostępna, w tym logowanie i rejestracja.

dowiedz się jak włączyć obsługę cookies w przeglądarcedowiedz się jak włączyć obsługę cookies w przeglądarce