obsługa

znajdź rozwiązanie Twojej sprawy

usługi premium rate

 • Co to jest usługa premium rate? Ile to kosztuje? Zmiana w zakresie świadczenia usług premium rate od 12.12.2018Sprawdź dostawcę usługi Jak zablokować usługi premium rate? Jak zrezygnować z otrzymywania niechcianych wiadomości?
 • Co to jest usługa premium rate?

  Usługi specjalne tzw. premium rate pozwolą Ci wykorzystywać Twój telefon nie tylko do kontaktu z innymi ale także jako narzędzie do rozrywki i informacji. Pamiętaj jednak, że są to usługi o podwyższonej opłacie.

  Dzięki usługom premium rate możesz między innymi ściągać na swoją komórkę muzykę, dzwonki czy gry. Możesz także brać udział w sondach, głosowaniach oraz korzystać z wielu serwisów informacyjno-rozrywkowych. Pamiętaj jednak, że zwykle są to usługi o podwyższonej opłacie.

  Dostawcą serwisów i treści może być nju mobile a także inny podmiot, który świadczy usługi wykorzystując sieć operatora. Zawsze sprawdzaj w otrzymanej wiadomości kto jest dostawcą usługi czy serwisu. W treści powinien znaleźć się podpis lub odwołanie do regulaminu usługi.

 • Ile to kosztuje?

  Zanim skorzystasz z usługi specjalnej zapoznaj się z regulaminem oraz opłatami, które są za nią naliczane. Nigdy nie odpisuj na numery, które wydają Ci się podejrzane i które nie informują o koszcie wysłania wiadomości pod podawany numer.

  Cena usługi zależy od numeru, na jakim świadczona jest usługa. Podmioty świadczące Usługi Specjalne zobowiązane są do informowania o koszcie wiadomości w jej treści oraz w materiałach promujących dany serwis np.: na stronach internetowych, w gazetach, ulotkach i innych.

  Cennik

 • Zmiana w zakresie świadczenia usług premium rate od 12.12.2018

  Dla usług o podwyższonej opłacie możesz ustawić następujące limity: 0 zł, 35 zł, 100 zł, 200 zł, jak też dowolnie wybrany przez Ciebie limit, zaokrąglony do 1 zł, od 0 zł do wartości Limitu Maksymalnego, o którym mowa poniżej.

  Jeżeli go nie określisz to domyślną wartością limitu dla usług o podwyższonej opłacie będzie 35 zł. Oznacza to, że wraz z osiągnięciem tego limitu wykonywanie połączeń głosowych/SMS/MMS na numery o podwyższonej opłacie zostanie zablokowane do końca danego okresu rozliczeniowego, przy czym masz możliwość zdjęcia blokady poprzez podwyższenie dotychczasowego limitu.

  W przypadku połączeń głosowych o podwyższonej opłacie, rozliczanych za minutę połączenia, połączenie zostanie bezwarunkowo przerwane wraz z osiągnięciem limitu dla usług o podwyższonej opłacie.

  W przypadku połączeń głosowych/SMS/MMS o podwyższonej opłacie, rozliczanych za zdarzenie, dane połączenie nie zostanie zrealizowane, jeżeli miałoby to spowodować przekroczenie limitu.

  Usługi o podwyższonej opłacie objęte są Limitem Maksymalnym:

  1) Limit Maksymalny zaczyna obowiązywać od 20 grudnia 2018 r.

  2) Limit Maksymalny wyrażony jest w wartości kwotowej i wynosi:
  a) 50 euro - maksymalna wartość za pojedynczą płatność,
  b) 300 euro - maksymalna suma płatności w danym cyklu rozliczeniowym.

  3) Kwoty wyrażone w walucie euro oblicza się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

  4) Osiągnięcie przez Abonenta od 20 grudnia 2018 r. Limitu Maksymalnego skutkuje blokadą połączeń na numery o podwyższonej opłacie do końca danego okresu rozliczeniowego.

 • Sprawdź dostawcę

  Tutaj możesz z łatwością odszukać Dostawcę usługi poprzez numer, na którym świadczony jest serwis i w razie potrzeby skontaktować się z nim.

 • Jak zablokować usługi premium rate?

  Jeśli chcesz kontrolować wydatki ponoszone na usługi premium rate możesz włączyć odpowiednie blokady, które spowodują zablokowanie wszystkich usług o podwyższonej opłacie. Przy próbie skorzystania z tego typu usługi otrzymasz wiadomość SMS z informacją o braku możliwości zrealizowania danego połączenia / wysłania SMS.

  Usługi premium rate zablokujesz:

  • przez swoje konto na njumobile.pl w zakładce usługi (bezpłatnie)
 • Jak zrezygnować z otrzymywania niechcianych wiadomości?

jak zrezygnować?

Nie chcesz otrzymywać niechcianych wiadomości na Twój telefon komórkowy? Wyłączenie ich możliwe jest poprzez wypełnienie formularza poniżej.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?