obsługa

znajdź rozwiązanie Twojej sprawy

zmiana cenników usług w roamingu w nju na kartę i nju z rachunkiem

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 531/2012 zmienionego Rozporządzeniem 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie roamingu wewnątrz Unii oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Europejskiej 2017/2311 z dnia 13.12.2017 r. ustalającym średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii, od 3 stycznia 2018 r. zmianie ulegną Cenniki usług w roamingu nju na kartę i nju z rachunkiem.

Zmiana polega na:
  • obniżeniu z 0,05 zł brutto na 0,04 zł brutto opłaty za każdą minutę połączenia odebranego w Strefie 1, które mogą zostać przez nas doliczone do opłat naliczanych w roamingu, jeżeli będą Państwo korzystać z usług roamingowych niezgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania, o której mowa w Cenniku usług w roamingu nju na kartę i nju z rachunkiem.
Powyższa zmiana stanowi obniżkę ceny i zostanie dokonana automatycznie w dniu 3 stycznia 2018 roku. W przypadku braku akceptacji zmian w cenniku, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wypowiedzenia umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 3 stycznia 2018 r.
Wyżej wymienione zmiany oraz cenniki podane są w dokumencie poniżej:

Informacja o zmianie cenników i regulaminów
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?