obsługa

znajdź rozwiązanie Twojej sprawy

Zmiana cenników usług w roamingu nju na kartę i nju z rachunkiem

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 531/2012 zmienionego Rozporządzeniem 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie roamingu wewnątrz Unii, od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną Cenniki usług w roamingu nju na kartę i nju z rachunkiem.

Zmiana polega na:
  1. podwyższeniu Limitu GB, przysługującego Państwu w związku z Polityką Uczciwego Korzystania, do wykorzystania na transmisję danych w Strefie 1
  2. obniżeniu z 0,04 zł brutto na 0,03 zł brutto opłaty za każdy MB transmisji danych w Strefie 1, którą pobieramy po wykorzystaniu przez Abonenta na danym numerze Limitu GB w danym okresie rozliczeniowym,
  3. obniżeniu z 0,04 zł brutto na 0,03 zł brutto opłat dodatkowych za każdy MB transmisji danych w Strefie 1 oraz za każdą wysłaną wiadomość MMS ze Strefy 1, które mogą zostać przez nas doliczone do opłat naliczanych w roamingu, jeżeli będą Państwo korzystać z usług roamingowych niezgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania, o której mowa w Cenniku usług w roamingu nju na kartę i nju z rachunkiem,
  4. doprecyzowaniu pojęcia Cypr poprzez dodanie w nawiasie określenia Republika Cypryjska,
  5. doprecyzowaniu w cenniku usług w roamingu nju z rachunkiem pojęcia nju podstawowy,
  6. dopisanie w cenniku usług w roamingu nju na kartę w pkt. 8.1.h sformułowania "W przypadku płatnych usług obniżających koszty, które nie zostały wymienione w Tabeli 1 transmisja danych w Strefie 1 rozliczana jest jak w kraju.? oraz w pkt. 8.2.f sformułowania "W przypadku płatnych pakietów internetowych, które nie zostały wymienione w Tabeli 2 transmisja danych w Strefie 1 rozliczana jest jak w kraju."


Dodatkowo, w związku z tym, że regulaminy ofert krajowych w nju na kartę wskazywały na Limity GB w roamingu w Strefie 1, proponujemy zmianę tych postanowień poprzez podwyższenie Limitów GB zgodnie z ww. zmian.

Powyższe zmiany nie stanowią podwyżki cen i zostaną dokonane automatycznie w dniu 1 stycznia 2018 roku.

W przypadku braku akceptacji zmian w cenniku oraz ww. regulaminach usług, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w trybie i na warunkach w niej określonych. Wypowiedzenia umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 1 stycznia 2018 r.

Wyżej wymienione zmiany oraz cenniki podane są w dokumencie poniżej:

Informacja o zmianie cenników i regulaminów

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?