Zgłoszenie naruszenia regulaminu dotyczące:dwa numery w nju z rachunkiem a nju dodatkowy

Wybierz przyczynę zgłoszenia.