Zgłoszenie naruszenia regulaminu dotyczące:Nju ma gorszy zasięg niż Orange

Wybierz przyczynę zgłoszenia.