forumnju z rachunkiemofertaMam nju buzz 29 zł + 9 zł dodatkowy. Czy mogę uruchomić drugi dodatkowy?Mam nju buzz 29 zł + 9 zł dodatkowy. Czy mogę uruchomić drugi dodatkowy?

Zgłoszenie naruszenia regulaminu dotyczące:Mam nju buzz 29 zł + 9 zł dodatkowy. Czy mogę uruchomić drugi dodatkowy?

Wybierz przyczynę zgłoszenia.