Zgłoszenie naruszenia regulaminu dotyczące:Doladownanie telefonu a brak srodkow na koncie

Wybierz przyczynę zgłoszenia.