forumnju z rachunkiemusługiBrak zasięgu na 3 numerach

Zgłoszenie naruszenia regulaminu dotyczące:Brak zasięgu na 3 numerach

Wybierz przyczynę zgłoszenia.