Zgłoszenie naruszenia regulaminu dotyczące:Pół roku w NJU, 6 faktur i nadal 40GB

Wybierz przyczynę zgłoszenia.