forumnju na kartęofertaWażność konta po przeniesieniu numeru

Zgłoszenie naruszenia regulaminu dotyczące:Ważność konta po przeniesieniu numeru

Wybierz przyczynę zgłoszenia.