Zgłoszenie naruszenia regulaminu dotyczące:Połączenie 2 nr z rachunkiem w tandem

Wybierz przyczynę zgłoszenia.