Zgłoszenie naruszenia regulaminu dotyczące:Internet LTE jako stacjonarny

Wybierz przyczynę zgłoszenia.