obsługa

znajdź rozwiązanie Twojej sprawy

zgłoszenie reklamacji w nju mobile

Jeśli nie jesteś zadowolony z działania usługi lub uważasz, że opłaty na Twojej fakturze zostały źle naliczone, skontaktuj się z nami.
Możesz to zrobić:

1. Przez formularz na njumobile.pl

Możesz tu zgłosić:

  • reklamację (np. zauważyłeś na fakturze nieprawidłowo naliczone opłaty; z opóźnieniem rozpoczęliśmy świadczenie usług)
  • skargę (np. na nieprawidłowe zachowanie pracownika; długą i niezgodną z przepisami realizację spraw)


W tym celu:

  • Zaloguj się do swojego konta na njumobile.pl i przejdź do zakładki kontakt
  • Wypełnij i wyślij formularz - podaj dokładny opis sprawy
Po przyjęciu zgłoszenia dostaniesz potwierdzenie SMS-em lub mailem. Możesz też na bieżąco śledzić status zgłoszenia na swoim koncie na www.njumobile.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdziesz w regulaminie:
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju mobile
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę

2. Wysyłając pismo

W zgłoszeniu zamieść niezbędne informacje:
  • data sporządzenia pisma
  • numer telefonu lub numer konta abonenckiego, którego dotyczy sprawa
  • dane właściciela numeru (imię, nazwisko i adres)
  • szczegółowy opis sprawy
  • numer kontaktowy lub adres e-mail
  • odręczny podpis
Pismo wyślij na adres:
Nju mobile
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice
Po przyjęciu zgłoszenia dostaniesz potwierdzenie SMS-em lub mailem.

Termin
Większość reklamacji rozpatrywana jest w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, jednak nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych. Odpowiedź otrzymasz mailem lub pisemnie, listem zwykłym lub poleconym.
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?