obsługa

znajdź rozwiązanie Twojej sprawy

poznaj fakturę nju mobile

 • Faktura w nowej odsłonie Dotychczasowa faktura
 • Faktura w nowej odsłonie

  Zobacz przykładową fakturę wraz z objaśnieniami - kliknij tutaj

 • Dotychczasowa faktura

  Poniżej znajdziesz przykładową fakturę wraz z objaśnieniami.


  numer faktury
  i data jej wystawienia

  dane wystawcy, czyli dane Orange Polska S.A. - nazwa, adres oraz NIP


  dane nabywcy - imię, nazwisko, adres główny właściciela konta abonenckiego oraz indywidualny numer konta abonenckiego

  adres wysyłki - dane korespondencyjne właściciela konta abonenckiego


  podsumowanie opłat dla konta
  - zestawienie opłat dla całego konta abonenckiego za okres rozliczeniowy


  druk wpłaty (przelewu)
  - obszar ten zawiera dokument wpłaty (przelewu) do wykorzystania przez nabywcę do opłacenia należności

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?