obsługa

znajdź rozwiązanie Twojej sprawy

Dlaczego mój rachunek jest inny niż się spodziewałem?

W nju na abonament w ramach usług obniżających koszty zawsze wiesz, ile zapłacisz maksymalnie za dane typy połączeń. Pamiętaj jednak, że te usługi i maksymalne kwoty, jakie możesz wydać, dotyczą standardowych połączeń wykonywanych w kraju i w roamingu w Unii Europejskiej, więc Twój rachunek może być wyższy, jeżeli wykonywałeś połączenia niestandardowe (np. roamingowe poza Unią Europejską) albo niższy, jeżeli mniej korzystałeś z telefonu.

Kiedy rachunek może być niższy?

  • jeśli Twoje wydatki są mniejsze niż maksymalną kwota wydatków w usłudze obniżającej koszty
W usługach obniżających koszty naliczamy opłaty cennikowo za każdą minutę, SMSa, MMSa czy internet w kraju i w roamingu w Unii Europejskiej do momentu osiągnięcia maksymalnej kwoty, jaką w ramach danej usługi można wydać. Później standardowe połączenia są bezpłatne do końca okresu rozliczeniowego. Jeżeli w danym miesiącu (okresie rozliczeniowym) korzystałeś mniej z telefonu, Twój rachunek może być niższy niż maksymalna kwota wydatków w usłudze obniżającej koszty.
  • jeśli jesteś w nju na abonament minimum 3 miesiące i masz włączoną usługę "im dłużej, tym lepiej", Twój rachunek może wynosić też 0 zł, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym w ogóle nie korzystałeś z telefonu.
  • niższy może być Twoj pierwszy rachunek, jeśli pierwszy okres rozliczeniowy był niepełny (np. po przeniesieniu numeru od innego operatora). Minimalna kwota rachunku 9 zł nie jest wtedy pobierana - płacisz tylko za zużycie.

Kiedy rachunek może być wyższy?

W przypadku, gdy:

  • korzystałeś z telefonu w roamingu poza Unią Europejską
  • dzwoniłeś na numery zagraniczne lub o podwyższonej opłacie (np. infolinie)
  • wysyłałeś SMSy/MMSy na numery zagraniczne lub o podwyższonej opłacie (np. Premium Rate)
  • aktywowałeś dodatkowe usługi, np. dodatkowy pakiet internetu w kraju
Twój rachunek może być także wyższy, jeżeli do Twojego numeru jest dołączony numer nju dodatkowy, albo nju internet dodatkowy, za które opłaty są doliczane do Twojego rachunku. Stała, miesięczna opłata za numer nju dodatkowy to 9 zł, a za numer nju internet dodatkowy to 19 zł.

Pamiętaj, że numer nju dodatkowy korzysta z tej samej usługi obniżającej koszty, co Ty. To znaczy, że korzystając z telefonu, razem osiągacie maksymalną kwotę wydatków określoną w danej usłudze i potem do końca okresu rozliczeniowego obydwoje korzystacie z bezpłatnych połączeń, SMSów, MMSów lub internetu. Dlatego, jak sumujesz opłaty przypisane bezpośrednio do numeru nju dodatkowy to suma może być wyższa niż 9 zł i to jest prawidłowe. Jednak suma wydatków na połączenia numeru głównego i nju dodatkowego nie przekroczy maksymalnej kwoty wydatków na połączenia określonej w Twojej usłudze. Wszystkie niestandardowe połączenia zrealizowane na numerze nju dodatkowym będą doliczone dodatkowo do rachunku. Połączenia realizowane na numerze nju internet dodatkowy inne niż korzystanie z internetu w kraju są zawsze rozliczane cennikowo i dopisywane do rachunku.

FAQ

1. Mam włączoną usługę "bez limitu 19 zł". Mój rachunek powinien wynosić maksymalnie 19zł. Dlaczego rachunek jest wyższy?

W limicie wydatków 19 zł są rozmowy z numerami komórkowymi i stacjonarnymi oraz internet 1 GB. Sprawdź, czy na rachunku nie pojawiły się opłaty za SMS-y lub MMS-y. Nie są one wliczane do limitu wydatków 19 zł. Jeżeli wykonywałeś połączenia niestandardowe tj. w roamingu poza Unię Europejską, na numery zagraniczne albo na numery o podwyższonej opłacie czy infolinie, to one również pojawią się na Twoim rachunku jako opłaty dodatkowe, ponad limit wydatków 19 zł.

2. Mam dołączony numer nju dodatkowy do mojego numeru głównego. Za numer dodatkowy miałem płacić 9 zł miesięcznie. Czemu na rachunku pojawiają się dodatkowe opłaty?

Miesięczna opłata za numer nju dodatkowy jest stała i wynosi 9 zł. Jednak zarówno Ty, jak i numer dodatkowy razem osiągacie limity wydatków w ramach usługi, która jest aktywna na numerze głównym. Jeżeli np. masz włączoną usługę "bez limitu 29 zł", to do momentu osiągnięcia limitu wydatków 29 zł na rachunku pojawią się opłaty za korzystanie z numeru głównego (nju podstawowy) i nju dodatkowy. Suma tych wydatków za rozmowy z numerami komórkowymi i stacjonarnymi, SMS-y/MMS-y i internet nie przekroczy 29zł.
Jeżeli natomiast numer nju dodatkowy:
  • korzystał z telefonu w roamingu poza Unią Europejską
  • dzwonił na numery zagraniczne lub o podwyższonej opłacie
  • wysyłał SMSy/MMSy na numery zagraniczne lub o podwyższonej opłacie
to opłaty za te usługi zostaną doliczone do Twojego rachunku.
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?