obsługa

znajdź rozwiązanie Twojej sprawy

nadpłata na koncie

Nadpłata może się pojawić na Twoim koncie jeśli:
  • Wpłaciłeś wyższą kwotę niż kwota faktury (np. 100 zł zamiast 98 zł).
  • Opłacasz fakturę Poleceniem Zapłaty i dodatkowo opłaciłeś fakturę gotówką.
  • Otrzymałeś korektę, a już opłaciłeś skorygowaną fakturę.
  • Po dokonaniu wpłaty na jedno konto za kilka faktur z różnych kont.
Aby sprawdzić, czy na Twoim koncie jest nadpłata:
Jeśli na Twoim koncie jest nadpłata, zobaczysz kwotę nadpłaty w sekcji „faktury” na pierwszej pozycji.

Co zrobić z powstałą nadpłatą?

  • Zostawić do rozliczenia w kolejnej fakturze.
  • Przeksięgować na inne konto w nju lub zlecić zwrot na konto bankowe lub przekazem pocztowym – możesz to zgłosić na 2 sposoby:
1. telefonicznie - zadzwoń na nr *610 (obsługa w godzinach 6-22 od poniedziałku do soboty, opłata zgodnie z cennikiem, opłata doliczana do faktury, numer pełny 690 610 610)
2. pisemnie, wypełnij wniosek o przeksięgowanie/zwrot nadpłaty
Wypełniony formularz wyślij na adres:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?