obsługa

znajdź rozwiązanie Twojej sprawy

nadpłata na koncie

Nadpłata może się pojawić na Twoim koncie jeśli:
 • Wpłaciłeś wyższą kwotę niż kwota faktury (np. 100 zł zamiast 98 zł).
 • Opłacasz fakturę Poleceniem Zapłaty i dodatkowo opłaciłeś fakturę gotówką.
 • Otrzymałeś korektę, a już opłaciłeś skorygowaną fakturę.
 • Po dokonaniu wpłaty na jedno konto za kilka faktur z różnych kont.
Aby sprawdzić, czy na Twoim koncie jest nadpłata:
Jeśli na Twoim koncie jest nadpłata, zobaczysz kwotę nadpłaty w sekcji „faktury” na pierwszej pozycji.

Co zrobić z powstałą nadpłatą?

 • Zostawić do rozliczenia w kolejnej fakturze.
 • Przeksięgować na inne konto w nju 
 • Zlecić zwrot na konto bankowe lub przekazem pocztowym
1. telefonicznie - zadzwoń na nr *610 (obsługa w godzinach 6-22 od poniedziałku do soboty, opłata zgodnie z cennikiem, opłata doliczana do faktury, numer pełny 690 610 610)
2. pisemnie:
 • wypełnij wniosek o przeksięgowanie/zwrot nadpłaty
 • wyślij pismo zawierające:
  • dane adresowe i kontaktowe (nr telefonu),
  • numer konta abonenckiego (numer konta Klienta),
  • kwotę przeksięgowania/zwrotu i dane konta abonenckiego, na które ma zostać dokonane przeksięgowanie/zwrot oraz
  • formę zwrotu (przelew na rachunek bankowy, przekaz pocztowy)
Wypełniony wniosek lub pismo wyślij na adres:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Ważne:

Nadpłatę dostaniesz zdecydowanie szybciej na konto bankowe niż przekazem pocztowym.
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?