obowiązek
informacyjny

Pipik

Administratorem danych przetwarzanych w związku z pozostawieniem danych do kontaktu w serwisie internetowym nju mobile jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. Dane kontaktowe administratora danych: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Orange Polska: inspektorochronydanych@orange.com

Przekazany nam numer telefonu zostanie wykorzystany do:

 • jednorazowego skontaktowania się w celu przedstawienia oferty naszych produktów lub usług (podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (dalej RODO), do czasu zrealizowania zamówionego kontaktu),
 • przesłania wiadomości SMS potwierdzającej wpłyniecie zgłoszenia z prośbą o kontakt (podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu przesłania wiadomości,
 • wykazania zgodności z prawem naszego działania (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu kiedy organy administracji mogłyby nas ukarać finansowo za niedopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów,
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawą prawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez okres, po którym przedawniają się roszczenia.

Podanie numeru telefonu nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy, jednakże jest wymagane, jeśli chcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali i przedstawili naszą ofertę.

Dodatkowo przetwarzamy również numer identyfikacyjny formularza oraz URL formularza, w którym podałeś swój numer telefonu, co jest konsekwencją technicznego działania serwisu internetowego nju mobile.

Twoje dane będą przekazywane podmiotom, które w ramach umów agencyjnych wykonują w imieniu i na zlecenie Orange Polska czynności związane z realizacją zamówionego kontaktu i przedstawieniem oferty produktów lub usług nju mobile.

W dowolnym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę, wysyłając SMS o treści NIE w odpowiedzi na otrzymaną od nas wiadomość SMS potwierdzającą wpłynięcie Twojego zgłoszenia z prośbą o kontakt. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci prawo do:

 • żądania dostępu do Twoich danych przetwarzanych przez Orange Polska,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Orange Polska lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.

W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska lub wobec przetwarzania danych w celu marketingowym. Realizacja przez nas tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną. Zakres każdego ze wskazanych wyżej praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych. Z tych praw możesz skorzystać, dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer i adres dostępny jest na www.njumobile.pl/kontakt).

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

nasze dane kontaktowe

 • Orange Polska S.A.
 • Jagiellońska 34
 • 96-100 Skierniewice

dane kontaktowe naszego
Inspektora Danych Osobowych

Sławomir Chmielewski
inspektorochronydanych@orange.com

Twoja przeglądarka nie akceptuje plików cookies.
Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania njumobile.pl. Część funkcjonalności naszej strony będzie dla Ciebie niedostępna, w tym logowanie i rejestracja.

dowiedz się jak włączyć obsługę cookies w przeglądarcedowiedz się jak włączyć obsługę cookies w przeglądarce