obowiązek
informacyjny

Administratorem danych przetwarzanych w związku z pozostawieniem danych do kontaktu w serwisie internetowym nju mobile jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. Dane kontaktowe administratora danych*:* Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Orange Polska: inspektorochronydanych@orange.com

Przekazany nam numer telefonu zostanie wykorzystany do:

 • jednorazowego skontaktowania się w celu przedstawienia oferty naszych produktów lub usług (podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda),
 • przesłania wiadomości sms potwierdzającej wpłyniecie zgłoszenia z prośbą o kontakt (podstawą prawną przetwarzania jest  realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu ),
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawą prawą przetwarzania danych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu ).

Podanie numeru telefonu nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy, jednakże jest wymagane, jeśli chcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali i przedstawili naszą ofertę.

Dodatkowo, przetwarzamy również numer identyfikacyjny formularza oraz url formularza, w którym podałeś swój numer telefonu, co jest konsekwencją technicznego działania serwisu internetowego nju mobile. Twoje dane będą przekazywane podmiotom, które w ramach umów agencyjnych wykonują w naszym imieniu i na nasze zlecenie czynności polegające na wykonaniu kontaktu telefonicznego i umówieniu wizyty.

Dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zamówionego kontaktu oraz w okresie niezbędnym dla dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Przysługuje Ci prawo do:

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem,
 • żądania dostępu do Twoich danych przez nas przetwarzanych,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przez nasprzetwarzanych lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.

Realizacja przez nas tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego  uprawnioną. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych. Z tych praw możesz skorzystać, wysyłając wniosek listownie lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer i adres dostępny jest na www.njumobile.pl/kontakt).

Więcej szczegółów

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

nasze dane kontaktowe

 • Orange Polska S.A.
 • Jagiellońska 34
 • 96-100 Skierniewice

dane kontaktowe naszego
Inspektora Danych Osobowych

Sławomir Chmielewski
inspektorochronydanych@orange.com

Twoja przeglądarka nie akceptuje plików cookies.
Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania njumobile.pl. Część funkcjonalności naszej strony będzie dla Ciebie niedostępna, w tym logowanie i rejestracja.

dowiedz się jak włączyć obsługę cookies w przeglądarcedowiedz się jak włączyć obsługę cookies w przeglądarce
Zaakceptuj cookies