obsługa

znajdź rozwiązanie Twojej sprawy

przeniesienie numeru do nju mobile

jak wygląda przeniesienie numeru do nju mobile?

 • złożenie zamówienia

  Wybierz ofertę na njumobile.pl, a następnie opcję przenieś numer od innego operatora. Wpisz swój dotychczasowy numer telefonu, a po pozytywnej weryfikacji SMS wybierz operatora i typ oferty. Przejdź dalej i uzupełnij pola formularza, podaj swoje dane, wskaż, z jakiej oferty korzystasz u dotychczasowego operatora oraz tryb przeniesienia numeru. Po uzupełnieniu wszystkich pól zatwierdź swoje zamówienie.

 • weryfikacja danych

  Po weryfikacji zamówienia otrzymasz e-mailem potwierdzenie wysłania dokumentów do podpisu, bądź przyczynę odmowy realizacji zamówienia na podpisanie Umowy z przeniesieniem numeru

 • dostarczenie i podpisanie umowy

  W ciągu 5 dni roboczych przyjedzie do Ciebie kurier.

  Podczas wizyty kuriera podpisujesz dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procesu przeniesienia numeru oraz Umowę o świadczenie usług, w przypadku nju z rachunkiem lub potwierdzenie odebrania startera, w przypadku oferty nju na kartę. Pamiętaj, każdy z dokumentów musi być przez Ciebie podpisany w oznaczonym miejscu. Kurier dostarczy Ci również kartę SIM nju mobile. Umowa podpisywana jest na tymczasowy numer nju mobile, dzięki czemu od razu możesz korzystać z naszych usług.

  Proces przeniesienia realizowany jest z pełnomocnictwem dla nju mobile. Dzięki podpisanym przez Ciebie dokumentom możemy rozpocząć proces przeniesienia numeru i wysłać do Twojego dotychczasowego operatora wniosek o przeniesienie numeru do nju mobile.

  Weryfikacja wniosku trwa do 3 dni roboczych. Otrzymasz informację SMS-em z datą przeniesienia numeru lub z powodem odmowy wskazanym przez Twojego dotychczasowego operatora.

  W wyznaczonym dniu przeniesienia numeru, przydzielony tymczasowy numer nju mobile zostanie zastąpiony Twoim numerem. Zostaniesz powiadomiony o zakończeniu tej operacji SMSem, e-mailem lub telefonicznie, w zależności jaki tryb kontaktu wybrałeś podczas składania zamówienia.jakie możesz mieć do nas pytania?

Dlaczego przed złożeniem zamówienia mam przygotować umowę/kartę rejestracyjną z danymi u dotychczasowego operatora?

Dane podane nju mobile (w szczególności imię i nazwisko oraz numer PESEL) są przekazywane elektronicznie, na bazie podpisanego pełnomocnictwa, do Twojego operatora. Zgodność danych między nju mobile a danymi będącymi w posiadaniu dotychczasowego operatora, u którego aktywny jest przenoszony numer, zapewni pozytywne rozpatrzenie wniosku i wyznaczenie daty przeniesienia. Dzięki temu proces będzie przebiegał sprawnie i bezproblemowo.

Pamiętaj, aby w przypadku oferty na kartę zarejestrować swój numer u dotychczasowego operatora przed złożeniem zamówienia w nju mobile.

Ważne jest również, abyś wskazał właściwą ofertę, z której korzystasz u dotychczasowego operatora. Jeżeli jest to Umowa - wskaż, że korzystasz z oferty abonamentowej/mix, jeżeli oferta na kartę - wybierz ofertę na kartę.

Po co nju mobile moje pełnomocnictwo?

Proces przeniesienia numeru realizowany z pełnomocnictwem dla nju mobile, pozwala nam wystąpić w Twoim imieniu do dotychczasowego operatora i rozwiązać umowę z przeniesieniem numeru, zgodnie z trybem wskazanym w Twoim zamówieniu. Pełnomocnictwo jest obligatoryjne tylko w przypadku korzystania u dotychczasowego operatora z oferty na kartę, ale pozwala oszczędzić czas wszystkim, którzy chcą przenieść numer. Z tego powodu zbudowaliśmy nasz proces z użyciem pełnomocnictwa, również dla osób, które korzystają z oferty abonamentowej u dotychczasowego operatora .

Podczas składania zamówienia 2 razy jestem proszony o informacje związane z umową (danymi)/ofertą u dotychczasowego operatora, czemu to służy?

Za pierwszym razem chodzi o wskazanie oferty, z jakiej korzystasz u dotychczasowego operatora. Jest to niezbędne do rozpoczęcia właściwego procesu przeniesienia numeru przez nju mobile.

Wskazanie na kogo jest podpisana umowa/zarejestrowany numer u dotychczasowego operatora umożliwi przeniesienie numeru do nju mobile również osobom, które prowadzą swoją działalność gospodarczą. W takim przypadku umowa z nju mobile będzie podpisana na dane osoby fizycznej, a dane osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą posłużą do przeniesienia Twojego numeru do nju mobile.

Po co mi druga karta SIM?

Podczas wizyty kuriera otrzymujesz kartę SIM z przypisanym numerem nju mobile. Maksymalnie w ciągu 48h od odebrania przesyłki karta zostanie włączona i będziesz mógł w pełni korzystać z usług nju mobile.

W wyznaczonej dacie przeniesienia numer nju mobile zostanie zastąpiony Twoim numerem. Karta SIM poprzedniego operatora przestanie działać. Od tej pory, w związku z przeniesieniem korzystasz z karty SIM nju mobile, na której jest Twój numer.

Czy w każdym telefonie będzie działać karta SIM nju mobile?

Telefon, którego będziesz używać z kartą SIM nju mobile nie powinien mieć blokady SIMlock. Wyjątek stanowią telefony zakupione u operatora Orange Polska. W tych telefonach karta będzie działać, bez względu blokadę.

Co oznacza odmowa dotychczasowego operatora dla przeniesienia numeru?

Twój dotychczasowy operator weryfikuje wniosek o rozwiązanie umowy z przeniesieniem numeru, złożony przez nju mobile. Weryfikowana jest m.in.: zgodność Twoich danych z danymi posiadanymi przez Twojego operatora, poprawność wskazania typu oferty u dotychczasowego operatora, aktywność przenoszonego numeru.

Przyczyny odmowy dotychczasowego operatora mogą być różne, np.: niezgodność danych, źle wskazana oferta (na abonament/na kartę). Odmowa oznacza, że sprawa przeniesienia numeru założona przez nju mobile zostaje zamknięta.

Ponowne rozpoczęcie procesu będzie możliwe dopiero po wyjaśnieniu przyczyny odmowy z dotychczasowym operatorem i złożeniu od nowa poprawnego wniosku w nju mobile. W przypadku niezgodności danych zarejestrowanych u operatora, konieczne jest zarejestrowanie u operatora danych podanych przy składaniu zamówienia w nju mobile. Ponowne złożenie wniosku w nju mobile będzie możliwe poprzez kontakt telefoniczny naszego doradcy.

Gdy wyjaśnisz z dotychczasowym operatorem przyczynę odmowy prosimy o informację na adres mailowy wskazany w wiadomości otrzymanej od nju mobile z informacją o odmowie przeniesienia.

Co to jest plan nju tymczasowy?

Plan nju tymczasowy to plan, który obowiązuje dla numeru tymczasowego. Numer tymczasowy otrzymasz od nas w momencie podpisania umowy na usługę nju z rachunkiem przy przenoszeniu numeru od innego operatora.

Plan nie obciąża Twojego budżetu dodatkowymi kosztami związanymi z podpisaną umową.

W tym planie za zrealizowane połączenia, SMS-y, MMS-y i transfer danych zapłacisz zgodnie z cennikiem usług w ofercie nju z rachunkiem, jednak w miesiącu nie więcej niż:
- 29 zł na rozmowy do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych,
- 9 zł za SMS-y i MMS-y do wszystkich krajowych sieci komórkowych,
- 19 zł za dostęp do internetu (do 1 GB przy pełnej prędkości).

W planie nju tymczasowym:
 • nie jest naliczana opłata minimalna - jeżeli nie korzystasz, nie płacisz nic
 • nie włączysz usług dodatkowych i pakietów standardowo dostępnych w ofercie nju z rachunkiem np. "Halo Granie" czy "do komórkowych za 19zł".

Będziesz mógł z nich skorzystać dopiero po przeniesieniu numeru, lub po zmianie planu nju tymczasowy na nju buzz.

Docelowy plan, czyli nju buzz włączymy Ci w dniu przeniesienia numeru lub najpóźniej:
 • po 1 miesiącu, gdy przenosisz numer z oferty na kartę, lub
 • po 6 miesiącach w przypadku gdy przenosisz numer z oferty abonamentowej.

Możesz go też zmienić samodzielnie po zalogowaniu na portalu njumobile.pl

Aby to zrobić zaloguj się na portalu njumobile.pl i w zakładce moja oferta wybierz zmień. Po złożeniu zlecenia zmiana planu taryfowowego może trwać do 24 godzin - sprawdzaj status na portalu.

W wyznaczonym dniu przeniesienia numeru, przydzielony numer tymczasowy nju mobile zastąpimy Twoim numerem na którym również będzie aktywny plan nju buzz.

Dlaczego nie mogę wybrać minimalnej daty przeniesienia numeru za 1 dzień roboczy?

Zadbaliśmy o to, aby wykonać wszystkie czynności związane z rozpoczęciem świadczenia usług przez nju mobile oraz procesem przeniesienia numeru, bez wpływu na niedostępność Twojego numeru. Wzięliśmy pod uwagę fakt, że kurier musi dotrzeć do Ciebie z wszystkimi dokumentami do podpisania, na bazie których będziemy mogli rozpocząć proces przeniesienia numeru. Kopia dokumentów z Twoimi podpisami jest do nas zwracana przez kuriera, a następnie czekamy na rozpatrzenie Twojego wniosku o przeniesienie numeru przez dotychczasowego operatora - mamy na to 3 dni robocze, zgodnie z Rozporządzeniem regulującym proces przeniesienia numeru. Minimalna planowana data przeniesienia możliwa do wyboru podczas składania zamówienia uwzględnia okres czasu, w którym wykonamy powyższe czynności.

Czy mogę anulować przeniesienie numeru do nju mobile?

Jeżeli zdecydujesz się na anulowanie procesu przeniesienia numeru do nju mobile, wyślij do swojego dotychczasowego operatora pisemne anulowanie rozwiązania umowy z przeniesieniem numeru. Twój operator poinformuje nju mobile o Twojej rezygnacji. To najszybsze rozwiązanie. Pamiętaj, że anulowanie procesu przeniesienia nie ma związku z umową, którą podpisałeś z nju mobile. Drugą opcją anulowania przeniesienia jest wysłanie pisma do nju mobile na adres: Nju mobile, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa z dopiskiem Anulowanie wniosku o przeniesienie przydzielonego numeru.

Jakie tryby wypowiedzenia umowy z przeniesieniem numeru u obecnego operatora obowiązują w przypadku oferty na abonament / mix ?

Informacje o trybach rozwiązania umowy o świadczenie usług z obecnym dostawcą usług z przeniesieniem numeru do nju mobile znajdziesz tutaj.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?