obsługa

znajdź rozwiązanie Twojej sprawy

rozwiązanie / odstąpienie od umowy

chcesz wiecej internetu

rozwiązanie umowy

Aby rozwiązać umowę , przygotuj pismo, w którym powinny się znaleźć następujące informacje:

  • Numer telefonu
  • Imię, nazwisko, adres zameldowania
  • Własnoręczny podpis

Pismo należy wysłać listem poleconym na adres:

Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Po zarejestrowaniu rezygnacji otrzymasz SMS z potwierdzeniem jej przyjęcia.


odstąpienie od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy jedynie w przypadku, gdy umowę zawierałeś poza lokalem lub na odległość (np. umowę podpisałeś w obecności kuriera, zawarłeś e-umowę). Na odstąpienie od umowy masz 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty jej zawarcia.

  • wydrukuj i wypełnij formularz odstąpienia
  • dołącz zakupiony sprzęt (telefon, ładowarka)
  • wyślij przesyłkę na adres:

Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice
z dopiskiem "ODSTĄPIENIE"

Przesyłkę wysyłasz na swój koszt. Na zwrócenie sprzętu masz 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Przesyłany sprzęt powinien być nieuszkodzony, a paczka powinna być kompletna. Nie zapomnij spakować wszystkich elementów zestawu (ładowarki, słuchawek, itp.)

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?